Form Records List Form Records List

درباره ما (مرکز بازرسي پروازي و خدمات هوانوردي)

 

باسمه تعالي

مقدمه

مرکز آموزش فنون هوایی در سال 1318 تاسیس گردید. گرچه نام این مرکز بارها تغییر کرد، اما ماموریت اصلی آن یعنی اشاعه فرهنگ هوانوردی عمومی و آموزش وتربیت کادر متخصص ومورد نیاز صنعت هوانوردی بالاخص خلبان وانجام خدمات هوایی در راستای اجرای بند ج ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری همچنان پایدار وثابت باقی ماند، به طوری که تقریباً80% کادر خلبان صنعت هوانوردی کشور از این مرکز فارغ التحصیل گردیده اند. این مرکز قدیمیترین مرکز هوانوردی ایران و خاورمیانه می باشد به طوری که در پنج فرودگاه اصلی کشور دارای امکانات کامل عملیات هوانوردی بوده ودر سالهای گذشته دارای بیش از 100 فروند وسیله های مختلف پروازی بوده است.

با عنایت به انتقال قطعی وظیفه تصدی بازرسی پروازی فرودگاه های کشور به شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور و مصوبه اخیر مجمع عمومی جهت اصلاح اساسنامه شرکت،مقرر گردید مرکز آموزش فنون وخدمات هوایی با نام جدید و با بسیج تمامی منابع وسرمایه های خود، ماموریت خطیر بازرسی پروازی را به عهده بگیرد.

جهت تحقق این مهم، لازم است مقدمات وزیرساختهای لازم در مرکز مهیا گردد. بدین جهت با توجه به بند 2 ابلاغ فوق الذکر، تجدید ساختار مرکز جهت سازماندهی خدمات بازرسی پروازی در تشکیلات مرکز، در دستور کار قرار گرفت.در این راستا نمودار سازمانی جدید مرکز با نام"مرکز بازرسی پروازی و خدمات هوانوردی"در انتها ارائه شده است. در این نمودار سازمانی تلاش شده است علاوه بر سازماندهی فرآیند بازرسی پروازی، در راستای تحقق بندهای 6و7 ابلاغ سرپرست مرکز نیز تشکیلات لازم پیش بینی و ارایه شود. به همين منظور سه معاونت و يك مديريت پيش بيني شده كه ستاد بازرسي پروازي را تشكيل داده و عمليات بازرسي پروازي نيز با مديريت شعبه مركزي فرودگاه مهرآباد در پنج سكتور و شعبه واقع در فرودگاه هاي اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز و مشهد صورت مي پذيرد. در ادامه به شرح قسمت هاي اشاره شده پرداخته شده است.

بخش هاي اساسي ساختار مركز

  1. معاونت عملیات بازرسی پروازی و آموزش

برنامه ریزی، نظارت وراهبری عملیات بازرسی پروازي فرودگاه هاي کشور، وظیفه اصلی این معاونت وادارات وابسته می باشد.براساس الزامات سازمان هواپیمایی کشوری، مسئولیت عملیات پرواز و رعایت مقررات سازمان هواپیمايی کشوری در اجرای دقیق پروازها،برنامه ریزی صحیح،دیسپچنگ با در نظر گرفتن زمانهای استراحت و پرواز، دیسیپلین و نظم عملیات سازمانی و خدمه پرواز ناظر را به عهده داشته و هماهنگی سازمانی مابین بخشهای مختلف عملیات پرواز و برنامه ریزی بازرسي پروازيرا به انجام می رساند. همچنین برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آموزش های مقدماتی دوره های مختلف پروازی تا آموزش کرو پرواز هواپیماهای ناوگان پروازی مرکز از جمله وظایف آن می باشد. وجود این معاونت از الزامات سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.

اداره عمليات بازرسي پروازي:اين اداره با در اختيار داشتن كادر پرواز شامل خلبان هاي صلاحيت دار و اپراتورهاي سامانه بازرسي پروازي، فرآيند برنامه ريزي و اجراي عمليات بازرسي پروازي در شعبه مركزي فرودگاه مهرآباد و هماهنگي عمليات بازرسي پرواز در ساير شعب مركز واقع در فرودگاه هاي اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز و مشهد را به عهده دارد.

الزامات مربوطه:ICAS 106, Doc 8335, Part 141, CAD 2000, CAD3006, CAD4106, CAD 2406, CAD 2306

  1. معاونت مهندسی و تعمیرات

جهت تحقق ماموريت بازرسي پروازي و آموزش هوانوردي لازم است ناوگان مركز مطابق الزامات سازمان هواپيمايي كشوري نگهداري و تعمير شوند. به اين منظور اداره هاي تداوم صلاحیت پرواز هواپيما(CAMO) و تعمیر و نگهداری هواپيما (MO)و پشتيباني فني مطابق الزامات معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری (دفتر مهندسیو قابلیت پرواز و دفتر مهندسی صلاحیت پرواز)در قالب معاونت مهندسي و تعميرات ايفاي نقش مي كنند. بخشي كه در تشكيلات جديد مركز اضافه شده است اداره تداوم صلاحيت پرواز هواپيما (CAMO)است.

اداره تداوم صلاحيت پرواز هواپيما(CAMO): اين اداره بر اساسPart M سازمان هواپيمايي كشوري كه در سالهاي اخير الزام شده است، ايجاد شده است و وظيفه مديريت تداوم صلاحيت پرواز هواپيماها را به عهده دارد. مهمترين فعاليت هاي اين بخش تهيه، كنترل و به روزرساني اسناد معتبر نظام تعمير و نگهداري از جمله MM، MP، MEL، IPC و مديريت اجراي SB و AD هاي مربوط به هواپيماها و مديريت سيستم ثبت نظام تعمير و نگهداري است.

الزامات مربوطه:Part M, Part 145

  1. معاونت اجرایی و توسعه بازاريابي

اين معاونت در راستاي تحقق بندهاي 3، 5، 6 و 7 ابلاغ پيشنهاد شده است كه امور اجرايي جاري و فرآيند تبديل و تثبيت مركز به عنوان يك واحد كسب و كار (Business Unit)در هولدينگ شركت فرودگاه هارا دنبال خواهد كرد. تفويض اختيارات كافي در مديريت منابع انساني و مالي با تاكيد بر مديريت مستقل هزينه ها و درآمدها از الزامات مهم تشكيلاتBU است. در ادامه به نقش بخش هاي مختلف اين معاونت اشاره شده است.

  • اداره امور مالي و پشتيباني: در راستاي تحقق بندهاي 3 و 5 و در جهت تسريع در ايجاد و راه اندازي كامل سامانه ها و فراهم نمودن مقدمات لازم جهت آغاز هرچه سريعتر عمليات بازرسي پروازي و استمرار مديريت فرآيند بازرسي پروازي به صورت عملياتي، اداره امور مالي و پشتيباني با بهره گيري از عامليت ذيحساب پيش بيني شده است.
  • اداره بازاريابي و تجاري سازي: جهت تحقق بندهاي 6و7 ابلاغ(در صورت همراهي عوامل داخلي و همچنين عوامل محيط تخصصي و كلان) و بازاريابي در بازارهاي داخلي و خارجي و طراحي مدل هاي مختلف مشاركت و جذب سرمايه بخش غير دولتي،تجاري سازي فعاليت هاي خدمات بازرسي پروازي در كشور و دستيابي به بازارهاي خاورميانه، تجاري سازي فعاليت هاي آموزشي و بهره برداري اقتصادي از سرمايه هاي موجود، اداره بازاريابي و تجاري سازيپيشنهاد شده است.
  • اداره حقوقي و امور قراردادها:جهت تحقق بندهاي 6 و 7 ابلاغ، لحاظ نمودن الزامات و مقررات دولتي در طراحي مدل هاي مختلف مشاركت و جذب سرمايه بخش غير دولتي در پاسخ به درخواست هاي متنوع و متكثر بخش غير دولتي، ارايه خدمات به داخل و همچنين ورود به بازارهاي بين المللي،اداره حقوقي و امور قراردادها و بهره گيري از كارشناسان مطلع و كارآزموده در اين اداره پيشنهاد شده است.

الزامات مربوطه: Part M, Part 141, Doc 9841, CAD 2000, CAD 4106, CAD 2306, CAD 2406

 

  1. گروه كيفيت و ايمني

ایجادگروه کیفیت وایمنی بصورت اداره مستقل ازالزامات سازمان هواپیمایي کشوری برای مراکزدارای ATO و AWOCاست که لازم است اين بخش مستقیماً زیر نظر ریاست مرکز فعالیت نماید.خوشبختانه سامانه هاي مديريت کیفیت ومديريت ایمنی به صورت جداگانه وبانظامنامه های مرتبط در مرکز طراحی و ساماندهی شده است.

الزامات مربوطه: Part 141, Part M, Part 145, Doc 9841, Doc 9859, CAD 4113

  1. شعبات  مرکز بازرسی پرواز

با وجود زیر ساختهای کامل، امکانات وتجهیزات موجود در پنج فرودگاه اصلی کشور ونیروی انسانی کافی، باعنایت به اینکه لازم است بازرسی پروازیدر پهنه وسيع کشور و در فواصل زياد با هواپیمای King Air 350 كه از نوع توربوپراپ است انجام گیرد، کشور به پنجSector  اصلیبا مركزيت فرودگاه هاي شهرهای مشهد،شیراز،تبریز،اصفهان و اهوازتقسیم می گردد تا پروازهای بازرسی پروازی به صورت اقامتی در 5 قسمت اصلی کشور انجام گیرد. بدین منظور لازم است شعبات همچنان تحت مديريت واحد ریاست مرکز بازرسی پرواز فعالیت نمایند.