نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تماس با ما (مرکز بازرسي پروازي و خدمات هوانوردي)

شماره های تماس 

نام واحد

شماره تماس

ریاست

66020912 -61022850

آموزش و یکنواختی

61022861- 66020910

 
آدرس : فرودگاه مهرآباد . خیابان معراج . مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی