اخبار اخبار

۱۶ بهمن ۱۳۹۵
وارسی پروازی دستگاههای کمک ناوبری فرودگاه بم به همراه چراغ های پاپی این فرودگاه توسط هواپیمای فلایت چک مرکز به پایان رسید.
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
کامیشنینگ NDB و وارسی طرح های PBN مبتنی بر ماهواره فرودگاه جیرفت با همکاری اداره کل مراقبت پرواز و ارتباطات ناوبری توسط تیم بازرسی پروازی با هواپیما کینگ ایر 350 مرکز انجام گردید .
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
تیم بازرسی پروازی مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی در یک روز پرکار ضمن چک دستورالعمل ها و طرح های پروازی فرودگاه بیرجند، سیستم های VOR ایستگاه در بند و فرودگاه طبس را چک نمودند.
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
تیم بازرسی پروازی پس از چک دوره ای سیستم های ILS/DME و چراغهای پاپی فرودگاه کرمان، به سمت فرودگاه رفسنجان پرواز و ضمن چک کامیشینینگ چراغهای پاپی، NDB این فرودگاه را وارسی پروازی کرد.
۲۸ دی ۱۳۹۵
وارسی پروازی سیستم ILS/DME فرودگاه مهرآباد در تاریخ 95/10/28 توسط مهندسین و خلبانان مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی انجام و عملکرد آن مطابق استانداردهای موجود تایید گردید.
۲۸ دی ۱۳۹۵
وارسی پروازی سیستم ILS/DME فرودگاه امام خمینی(ره)  در تاریخ 95/10/27 توسط مهندسین و خلبانان مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی انجام و عملکرد آن مطابق استانداردهای موجود تایید گردید .
۲۸ دی ۱۳۹۵
دوره آموزشی تکمیلی مهندسین وارسی پرواز (FIS) مرکز آموزش فنون هوایی توسط مدرسین و مهندسین شرکت ایرودیتا آلمان در حال برگذاری است.

گالری تصاویر گالری تصاویر

نمایش محتوا نمایش محتوا